Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bieliny

Szkoły

SZKOŁY W GMINIE BIELINY

 Szkoła Podstawowa w Belnie

Adres szkoły

Belno 37
26-004 Bieliny
tel. (041) 30-25-370

e-mail: szkolabelno@poczta.onet.pl

Dyrektor szkoły Grzegorz Papis

Liczba uczniów - 124, 6 oddziałów + "O"

Baza: Szkoła posiada salę komputerową (15 komputerów), dostęp do Internetu, boisko do piłki ręcznej, hol do zajęć wychowania fizycznego, podstawowy sprzęt gimnastyczny.

Języki obce:  
Język rosyjski w klasach IV-VI

Biblioteka szkolna
• Ilość woluminów - 2847
• Ilość czytelników: 112 - uczniowie klas IV-VI + uczniowie z oddziału przedszkolnego. Ze zbiorów biblioteki oprócz uczniów SP korzystają uczniowie gimnazjum, rzadziej rodzice uczniów.


Szkoła Podstawowa w Hucie Nowej
Adres szkoły
 
Huta Nowa 48
26-004 Bieliny
tel. (041) 30-25-069
e-mail: sphn@wp.pl


Dyrektor szkoły Elżbieta Chałupczak

Kadra pedagogiczna • 10 nauczycieli mianowanych
• 1 stażysta
• 1 nauczyciel dyplomowany

Obwód szkolny tworzą dwie wsie - Huta Nowa i Huta Stara Koszary. Szkoła jest pełną szkołą sześcioklasową, jednociągową. Średnia liczba uczniów w klasie - 20. W szkole funkcjonuje również oddział przedszkolny.

Biblioteka szkolna
Szkolna biblioteka liczy około 12 tys. woluminów. Biblioteka czynna jest codziennie w dni nauki szkolnej oraz w soboty w godz. 9 - 12.30. W ramach propagowania czytelnictwa organizowane są konkursy tematyczne - literackie i plastyczne jak również stały konkurs czytelnictwa.

Szkoła Podstawowa w  Hucie StarejAdres szkoły
Huta Stara 25
26 - 004 Bieliny
tel. (041) 30-25-086
 
Dyrektor szkoły Agata Dobrowolska 


W bieżącym roku szkolnym funkcjonuje oddział przedszkolny i 5 oddziałów w kl. I - VI. Klasy I-II oraz wychowanie fizyczne w klasach IV - V są nauczane w systemie łączonym. Szkoła mieści się w budynku jednopiętrowym o wymiarach 12,5 m x 34,4 m. Jest to budynek murowany, otynkowany posiadający instalację centralnego ogrzewania, kanalizację i własny wodociąg. Plac szkolny jest ogrodzony metalowymi przęsłami i siatką, na którym znajdują się 2 niepełnowymiarowe boiska trawiaste do gry w piłkę nożną i siatkową, skocznia w dal oraz plac zabaw z urządzeniami dla oddział młodszych dzieci. Powierzchnia budynku wynosi ogółem 860 m 2 w tym użytkowanych przez szkołę jest 699 m. Na parterze budynku mieści się 4 izby lekcyjne, sala rekreacyjna pełniąca funkcję zastępczej sali gimnastycznej, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, 2 łazienki z sanitariatami (męska i damska), pomieszczenie gospodarcze oraz duży hol, w którym zlokalizowano szatnie. Na piętrze są 2 izby lekcyjne, biblioteka, 3 mieszkania dla nauczycieli, kompleks przedszkolny, na który składa się sala zajęć, łazienka, kuchnia i korytarz z szatnią oraz węższy hol. Każda klasa ma swoją salę lekcyjną, co pozwala na organizację pracy na jedną zmianę. Wyposażenie ulega systematycznemu wzbogacaniu. W grudniu 2002 r. zorganizowana została pracownia komputerowa z 5 stanowiskami. Staramy się również o dostęp do Internetu. Szkoła posiada również 2 drukarki, skaner, ksero, 2 radiomagnetofony, telewizor, magnetowid, projektor filmowy, zestaw nagłaśniający, chłodziarkę, kuchnie elektryczno - gazową, wyparzacz, pianino elektryczne, stół do tenisa stołowego i inne.

 Języki obce Język rosyjski w klasach IV, V, VI w wymiarze 3 godzin tygodniowo w każdej klasie.

Biblioteka szkolna Biblioteka mieści się w budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Starej.
• Ilość wolumenów wynosi 2540
• Ilość czytelników wynosi 93, z czego 76 to uczniowie naszej szkoły.

Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku. W środy w godzinach od 14 do 16 biblioteka jest czynna dla innych czytelników.


Szkoła Podstawowa w Makoszynie
 
Adres szkoły
Makoszyn 100
26 - 004 Bieliny
tel. (041) 30-25-368

Dyrektor szkoły Aneta Maruszak

Kadra nauczycielska liczy 9 nauczycieli. Liczba oddziałów - 4 (klasy łączone I - II, IV - VI) + klasa "0"

Baza i wyposażenie
Budynek szkoły jest jednopiętrowy, murowany, wyposażony w instalację wodno - kanalizacyjną i centralnego ogrzewania, bez podpiwniczenia i strychu. W budynku mieści się 7 sal lekcyjnych, biblioteka, sala telewizyjna, pomieszczenie socjalne, pokój nauczycielski, pokój dyrektora, szatnia, pomieszczenia rekreacyjne na parterze wykorzystywane do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Szkoła posiada 5 komputerów z dostępem do Internetu, kserokopiarkę, sprzęt nagłaśniający, telewizory, video. Teren przyszkolny stanowi naturalne trawiaste boisko przystosowane do gry w piłę nożną ręczną i siatkową. Wyposażenie sportowe - 6 materacy, 4 ławeczki gimnastyczne, skrzynia i koń gimnastyczny, odskocznią stół do tenisa, przybory gimnastyczne oraz piłki.

Języki obce
• Język rosyjski klasy IV - VI
• Język angielski klasy I – II
• Język angielski klasy III – VI (zajęcia odpłatne dla chętnych)

Biblioteka szkolna
• Ilość wolumenów 10514
• Liczba czytelników 113

Szkoła Podstawowa w Porąbkach

Adres szkoły

Porąbki 1

26 - 004 Bieliny

 tel. (041) 30-25-011

Dyrektor szkoły

Grzegorz Wojsław

Kadra nauczycielska liczy 12 nauczycieli. Obwód szkolny tworzą dwie wsie - Porąbki i Kakonin. Liczba oddziałów - 7.

Baza i wyposażenie

W szkole znajduje się 8 sal lekcyjnych i jedna sala komputerowa, biblioteka, sala gimnastyczna.

Języki obce

• Język rosyjski klasy IV - VI

• Język angielski klasy I – VI

Biblioteka szkolna

Księgozbiór biblioteczny obejmuje 4400 wolumenów.

Szkoła Podstawowa w Lechowie

Adres szkoły

Lechów 26-004 Bieliny

 tel. (041) 30-25-369

Dyrektor szkoły

Katarzyna Wesołowska

 Kadrę pedagogiczną tworzy jedenastu nauczycieli. Obwód szkolny tworzy tylko Lechów. Szkoła jest pełną szkołą sześcioklasową, jednociągową. Średnia liczba uczniów w klasie - 16. W szkole funkcjonuje również klasa "0".

Wyposażenie szkoły

W szkole znajduje się 6 pomieszczeń lekcyjnych, sala dla klasy "0", jedna sala komputerowa wyposażona w 7 zestawów komputerowych, a także sala gimnastyczna.

 Biblioteka szkolna

Szkolna biblioteka liczy 2430 woluminów.

Języki obce

W roku szkolnym 2003/04 język angielski nauczany jest w klasach

  • I-III (dla osób chętnych),
  •  IV jako język obowiązkowy,
  •  język rosyjski - w klasach V i VI.

 Szkoła Podstawowa w Hucie Podłysicy

Adres szkoły

Huta Podłysica

26-004 Bieliny

tel. (041) 30-25-093

 Dyrektor szkoły

Marzena Pindra

Kadrę pedagogiczną tworzy jedenastu nauczycieli. Do obwodu szkolnego należy tylko Huta Podłysica.

Wyposażenie szkoły

W szkole znajduje się 6 sal lekcyjnych, sala komputerowa wyposażona, biblioteka i stołówka. Szkolna biblioteka liczy 1723 woluminów.

Języki obce:
• Język rosyjski klasy V - VI (obowiązkowo)

• Język angielski klasy I - III (dla chętnych)

• Język angielski klasy IV (zajęcia obowiązkowe)

Szkoła Podstawowa w Bielinach

 Adres szkoły

ul. Partyzantów 17

 26 - 004 Bieliny

tel. (041) 30-25-094 wew. 250

 Dyrektor szkoły

Irena Bąk

Kadra pedagogiczna SP w Bielinach składa się z 25 nauczycieli. Do obwodu szkolnego wchodzą: Bieliny, Czaplów, Zofiówka, Górki Napękowskie.

Wyposażenie szkoły

Do dyspozycji uczniów szkoły podstawowej jest 12 sal lekcyjnych, mała sala gimnastyczna, wspólne dla szkoły podstawowej i dla gimnazjum stołówka a także biblioteka.

 Gimnazjum w Bielinach

Adres szkoły

ul. Partyzantów 17

26 - 004 Bieliny

tel. (041) 30-25-060

 Dyrektor szkoły

Irena Bąk

W bielińskim gimnazjum zatrudnionych jest 42 nauczycieli.

Obwód szkolny

 Do obwodu szkolnego wchodzą wszystkie miejscowości gminy Bieliny. 

Wyposażenie szkoły

W budynku przeznaczonym do dyspozycji gimnazjalistów znajduje się 21 sal dydaktycznych, 2 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, 1 hala sportowa, 1 mała sala korekcyjna, stołówka, biblioteka.

Języki obce

• angielski

• rosyjski

 • niemiecki

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Bieliny
Informację wytworzył:
Dariusz Dąbek
Informację wprowadził:
Tomasz Stolat
Data wytworzenia:
2004-03-03
Data publikacji:
2004-03-03
Data ostatniej zmiany:
2007-10-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-08-27 13:43:38, zmian dokonał(a): Marcin Kwiatek