Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bieliny

Obwieszczenie Wójta Gminy Bieliny informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Podłysica-Huta Szklana polegająca na budowie chodnika dla pieszych w msc. Huta Podłysica i Huta Szklana na odcinku od km 7+350 do km 11+380"

Obwieszczenie Wójta Gminy Bieliny informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.

"Rozbudowa drogi gminnej nr 308015T Bieliny, ul. Żeromskiego polegająca na budowie chodnika dla pieszych w msc. Bieliny (obręb Bieliny Poduchowne) na odcinku od km 0+320 do km 1+370 oraz rozbudowa drogi gminnej nr 308023T Bieliny-Huta Nowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w msc. Huta Nowa od km 0+000 do km 0+376"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Bieliny
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
emiliakrzysiek
Data wytworzenia:
2015-01-16
Data publikacji:
2015-01-16
Data ostatniej zmiany:
2015-01-23

Obwieszczenie Wójta Gminy Bieliny informujące o wydaniu postanowienia w którym odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Podłysica-Huta Szklana polegająca na budowie chodnika dla pieszych w msc. Huta Podłysica i Huta Szklana na odcinku od km 7+350 do km 11+380"

Obwieszczenie Wójta Gminy Bieliny informujące o wydaniu postanowienia w którym odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

"Rozbudowa drogi gminnej nr 308015T Bieliny, ul. Żeromskiego polegająca na budowie chodnika dla pieszych w msc. Bieliny (obręb Bieliny Poduchowne) na odcinku od km 0+320 do km 1+370 oraz rozbudowa drogi gminnej nr 308023 T Bieliny - Huta Nowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w msc. Huta Nowa od km 0+000 do km 0+376"

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach informujące o wydaniu postanowienia, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Podłysica-Huta Szklana polegająca na budowie chodnika dla pieszych w msc. Huta Podłysica i Huta Szklana na odcinku od km 7+350 do km 11+380"

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 9.9.2014 r. o wydaniu postanowienia, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

"Rozbudowa drogi gminnej nr 308015T Bieliny, ul. Żeromskiego polegająca na budowie chodnika dla pieszych w msc. Bieliny (obręb Bieliny Poduchowne) na odcinku od km 0+320 do km 1+370 oraz rozbudowa drogi gminnej nr 308023 T Bieliny-Huta Nowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w msc. Huta Nowa od km 0+000 do km 0+376"

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach informujące o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy do dnia 8.09.2014 r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Podłysica-Huta Szklana polegająca na budowie chodnika dla pieszych w msc. Huta Podłysica i Huta Szklana na odcinku od km 7+350 do km 11+380"

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach informujące o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy do dnia 9.09.2014 r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla dla przedsięwzięcia pn.:

"Rozbudowa drogi gminnej nr 308015 T Bieliny, ul. Żeromskiego polegająca na budowie chodnika dla pieszych w msc. Bieliny (obręb Bieliny Poduchowne) na odcinku od km 0+320 do km 1+370 oraz rozbudowa drogi gminnej nr 308023 T Bieliny - Huta Nowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w msc. Huta Nowa od km 0+000 do km 0+376"

Obwieszczenie Wójta Gminy Bieliny o wszczęciu postępowania i o zwróceniu się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska dla zadania p.n.:

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Podłysica-Huta Szklana polegająca na budowie chodnika dla pieszych w msc. Huta Podłysica i Huta Szklana na odcinku od km 7+350 do km 11+380"

Obwieszczenie Wójta Gminy Bieliny z dnia 23.06.2014 r. o wszczęciu postępowania i o zwróceniu się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania:

"Rozbudowa drogi gminnej nr 308015T Bieliny, ul. Żeromskiego polegająca na budowie chodnika dla pieszych w msc. Bieliny (obręb Bieliny Poduchowne) na odcinku od km 0+320 do km 1+370 oraz rozbudowa drogi gminnej nr 3008023 T Bieliny - Huta Nowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w msc. Huta Nowa od km 0+000 do km 0+376

Obwieszczenie Wójta Gminy Bieliny o wydaniu postanowienia w którym zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: zadania A.1.1 pn. "Renaturyzacja rzeki Czarna Nida (Belnianka) na dł. 300 m w miejscowości Huta Koszary", oraz zadania A.1.2 pn. "Renaturyzacja rzeki Czarna Nida na dł. 1,0 km powyżej ujścia rzeki Nidzianki w miejscowości Napęków" do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwziecia na środowisko

Obwieszczenie Wójta Gminy Bieliny z dnia 16.04.2014 r. informujące o wydaniu postanowienia, w którym zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia p.n. "Budowa suchego zbiornika retencyjnego w miejscowości Czaplów"

Obwieszczenie Wójta Gminy Bieliny z dnia 25.03.2014 r. w którym postanowiono nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania A.1.1 pn. "Renaturyzacja rzeki Czarna Nida (Belnianka) na dł. 300 m w miejscowości Huta Koszary", oraz zadania A.1.2 pn. "Renaturyzacja rzeki Czarna Nida na dł. 1,0 km powyżej ujścia rzeki Nidzianki w miejscowości Napęków"

Obwieszczenie Wójta Gminy Bieliny o wydaniu postanowienia, w którym nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. "Budowa suchego zbiornika retencyjnego w miejscowości Czaplów" i określono zakres raportu

Obwieszczenie Wójta Gminy Bieliny informujące o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu prognozy oddziaływania projektu "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bieliny na lata 2013-2032"


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-08-27 13:43:38, zmian dokonał(a): Marcin Kwiatek