Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bieliny

Obwieszczenie Wójta Gminy Bieliny o wszczęciu postępowania i o zwróceniu się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska dla zadania p.n.:

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Podłysica-Huta Szklana polegająca na budowie chodnika dla pieszych w msc. Huta Podłysica i Huta Szklana na odcinku od km 7+350 do km 11+380"

Obwieszczenie Wójta Gminy Bieliny z dnia 23.06.2014 r. o wszczęciu postępowania i o zwróceniu się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania:

"Rozbudowa drogi gminnej nr 308015T Bieliny, ul. Żeromskiego polegająca na budowie chodnika dla pieszych w msc. Bieliny (obręb Bieliny Poduchowne) na odcinku od km 0+320 do km 1+370 oraz rozbudowa drogi gminnej nr 3008023 T Bieliny - Huta Nowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w msc. Huta Nowa od km 0+000 do km 0+376

Obwieszczenie Wójta Gminy Bieliny o wydaniu postanowienia w którym zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: zadania A.1.1 pn. "Renaturyzacja rzeki Czarna Nida (Belnianka) na dł. 300 m w miejscowości Huta Koszary", oraz zadania A.1.2 pn. "Renaturyzacja rzeki Czarna Nida na dł. 1,0 km powyżej ujścia rzeki Nidzianki w miejscowości Napęków" do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwziecia na środowisko

Obwieszczenie Wójta Gminy Bieliny z dnia 16.04.2014 r. informujące o wydaniu postanowienia, w którym zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia p.n. "Budowa suchego zbiornika retencyjnego w miejscowości Czaplów"

Obwieszczenie Wójta Gminy Bieliny z dnia 25.03.2014 r. w którym postanowiono nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania A.1.1 pn. "Renaturyzacja rzeki Czarna Nida (Belnianka) na dł. 300 m w miejscowości Huta Koszary", oraz zadania A.1.2 pn. "Renaturyzacja rzeki Czarna Nida na dł. 1,0 km powyżej ujścia rzeki Nidzianki w miejscowości Napęków"

Obwieszczenie Wójta Gminy Bieliny o wydaniu postanowienia, w którym nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. "Budowa suchego zbiornika retencyjnego w miejscowości Czaplów" i określono zakres raportu

Obwieszczenie Wójta Gminy Bieliny informujące o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu prognozy oddziaływania projektu "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bieliny na lata 2013-2032"

Obwieszczenie Wójta Gminy Bieliny z dnia 7.1.2014 r. informujące o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bieliny na lata 2013-2032"

Obwieszczenie Wójta Gminy Bieliny o wszczęciu postępowania i o zwróceniu się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania p.n.

"Budowa suchego zbiornika retencyjnego w miejscowości Czaplów"

Obwieszczenie Wójta Gminy Bieliny o wszczęciu postępowania i zwróceniu się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla:

Zadania A.1.1 pn. " Renaturyzacja rzeki Czarna Nida (Belnianka) na dł. 300 m w miejscowości Huta Koszary", oraz zadania A.1.2 pn. "Renaturyzacja rzeki czarna Nida na dł. 1,0 km powyżej ujścia rzeki Nidzianki w miejscowości Napęków"

Obwieszczenie Wójta Gminy Bieliny informujące o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na srodowisko dokumentu pn:

"Program Rozwoju Turystyki Gminy Bieliny na lata 2011-2012"

Obwieszczenie Wójta Gminy Bieliny informujące o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.:

"Budowa brakującej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i działek położonych w gminie Bieliny"

Obwieszczenie Wójta Gminy Bieliny o wszczęciu postępowania i o zwróceniu się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o wydanie opinii w sprawiepotrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zadania pod nazwą:

" Budowa brakującej sieci wodociągowej wraz z przyłączmi do budynków i działek położonych w Gminie Bieliny"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Bieliny
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
inwestycje
Data wytworzenia:
2011-03-24
Data publikacji:
2011-03-28
Data ostatniej zmiany:
2011-03-28

Obwieszczenie Wójta Gminy Bieliny informujące o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla:

"Plan Odnowy Miejscowości Lechów na lata 2010-2016"

Obwieszczenie Wójta Gminy Bieliny informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.

"Przebudowa ulicy Działkowej wraz z infrastrukturą techniczną"


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2014-08-22 13:16:23, zmian dokonał(a): Marcin Kwiatek